فایل های زبان انگلیسی دوره اول متوسطه (هفتم، هشتم، نهم)

تاریخ ارسال: 31 اکتبر 2020

پایهپایه هفــــــــــــتم
«« فایل صوتی زبان هفتم »»
کلیپ های کلیه دروس زبان هفتم
درس 8 پایه هفتم (مکالمه)درس 8 پایه هفتم ( practices )
درس 8 پایه هفتم ( sounds & letters)درس 8 پایه هفنم ( new words )

درس 7 پایه هفتم (مکالمه)درس 7 پایه هفتم ( practices )
درس 7 پایه هفتم ( sounds & letters)درس 7 پایه هفنم ( new words )

لغات درس 6 پایه هفتمتست لغات درس 6 پایه هفتم

پایه هشـــــــتم
«« فایل صوتی زبان کتاب هشتم قسمت اول »»«« فایل صوتی زبان کتاب هشتم قسمت دوم »»
درس 7 پایه هشتم ( مکالمه )درس 7 پایه هشتم (practices)
درس 7 پایه هشتم (spelling and pronunciation)درس 7 پایه هشتم (new words)

لغات درس 6 پایه هشتم تست لغات درس 6 پایه هشتم
درس 6 پایه هشتم نمونه سوالات درس 6 پایه هشتم

پایه نهــــــــــم
«« فایل صوتی کتاب نهم »»
درس 6 پایه نهم (conversation)درس 6 پایه نهم ( practices)
درس 6 پایه نهم ( intonations)درس 6 پایه نهم ( grammar)
درس 6 پایه نهم ( language melody)درس 6 پایه نهم ( new words)

مکالمه درس 5 پایه نهمگرامر درس 5 پایه نهم
practices درس 5 پایه نهم
لغات درس 5 پایه نهمlanguage melody درس 5 پایه نهم
activity1 درس 5 پایه نهمactivity2 درس 5 پایه نهم
درس 5 پایه نهم نمونه سوالات درس 5 پایه نهم
آزمون الکترونیکی درس 5 پایه نهمآزمون آنلاین لغات درس5 پایه نهم

\/\/\/\/\/\/\/\/
تست colors and clothesتست English Alphabet

English Phoneticsتست زمان حال ساده و استمراری

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

؟؟??