Backpack Starter

زبان آموزان عزیز، برای دانلود هر یک از فایل ها روی آن کلیک نمایید Backpack starter mp3 CD

Backpack Series

زبان آموزان عزیز، برای دانلود فایل های هر یک از کتابهای آموزشی، روی نام کتاب مورد نظر کلیک نمایید فایل های صوتی کتابهای آموزشی ( Backpack Series ) Backpack  Starter   Backpack 1   Backpack 2   Backpack 3   Backpack 4   Backpack 5

Hey There series

زبان آموزان عزیز، برای دانلود هر یک از فایل ها روی آن کلیک نمایید

مزایای آموختن زبان انگلیسی از طریق آموزش از راه دور یا همان کلاس آنلاین

برخی از زبان آموزان کلاسهای آنلاین را با کلاسهای مکاتبه ای یکی میدانند. در سیستم آموزشی مکاتبه ای مطالب، تمرینها و جزوات برای شما ارسال میشوند و درواقع شما در یک فضای خودخوانی یا همان Self Study به تقویت سطح زبان خود میپردازید، در حالیکه در سیستم آموزش آنلاین علاوه بر دریافت جزوات و تمرینها […]

؟؟??