آزمون های آنلاین

دانش آموزان عزیز؛ سالم و شاداب بودن از مهم ترین اولویت هاست. خانه امن ترین جاست.

پایه هفتم————–پایه هشتم————–پایه نهم

آزمون آنلاین درس 6 و 7 پایه هشتم

آزمون آنلاین درس 8 پایه هفتمآزمون آنلاین درس 7 پایه هشتمآزمون آنلاین درس 5 پایه نهم

آزمون آنلاین درس 7 پایه هفتم

برای اجرای آزمون باید در قسمت E-mail این آدرس نوشته شود: ahmadi.mehrdad20@yahoo.com برای سهولت از اینجا کپی کرده و در قسمت مربوطه درج کنید

بعد از اینکه امتحان دادید، نتیجه ( نمره ) امتحان به ایمیل ahmadi.mehrdad20@yahoo.com ارسال می گردد. پس لازم است که نام و نام خانوادگی، نام مدرسه، پایه و شماره کلاس در کادرهای مربوطه به طور دقیق نوشته شود.


پایه هفتم————–پایه هشتم————–پایه نهم

آزمون آنلاین لغات درس 6 پایه هفتمآزمون آنلاین لغات درس 6 پایه هشتمآزمون آنلاین لغات درس5 پایه نهم

؟؟??