زبان انگلیسی را از فردا نه، بلکه از همین الان شروع کن!

بنابراین سؤال اول این نوشتار، برای یادگیری زبان انگلیسی از کجا شروع کنیم، بهتر است که تبدیل شود به: الآن چه‌کار کنم که زبان انگلیسی یاد بگیرم؟ چند حقیقت بزرگ در رابطه با این سؤال وجود دارد که بهتر است آن‌ها را مشخص کنم: هیچ کاری نکردن جواب این سؤال نیست خیلی واضح است نه؟ اما […]

؟؟??